Aantal nestvondsten (nst) broedparen (ter) en minimale (min) en maximale (max) aantalschatting van roofvogels in Zeeland per deelgebied in 2012. Voor deelgebieden zie Figuur 1.

bijlage1