Sinds 1995 probeer ik in de Braakmanpolder zo veel mogelijk nesten van roofvogels op te sporen om vervolgens het broedsucces vast te kunnen stellen. De Braakmanpolder was tot voor kort een beruchte plaats voor roofvogelvervolging. In 1997 kreeg ik daar voor het eerst mee te maken. Samen met Jaap Poortvliet ontdekte ik een met hagel doorgeschoten Buizerdnest. We deden navraag bij DOW Chemical, de eigenaar van de dijk. Toen bleek dat de jachtgerechtigden op de Wevelswaeldijk al jaren nesten van kraaiachtigen uitstaken met een stok. Dat was in die tijd nog toegestaan. Buizerdnesten werden ook uitgestoken, volgens zeggen omdat ze niet werden herkend. Later zou blijken dat dit al zeker vanaf 1993 gebeurde. Uitsteken met een stok viel niet op, het doorschieten met hagel wel. We hebben daar toen publiciteit aan gegeven en hebben bovendien DOW Chemical, de verpachter van het jachtrecht op die locatie, aangesproken. DOW heeft onmiddellijk een einde gemaakt aan deze praktijk (Kees Kostense). Het aantal broedparen en het broedsucces van de Buizerd nam vervolgens toe (Figuur 16). Dat duurde totdat vanaf 2002 gif ter bestrijding werd ingezet (Castelijns 2003). In totaal werden in de Braakmanpolder in de periode 2002-2008 28 vergiftigde Buizerds gevonden; vijf in 2002, dertien in 2004, twee in 2005, vijf in 2007 en drie in 2008 1. Omdat het vinden van een dode vergiftigde Buizerd op toeval berust, zijn de genoemde gevallen het spreekwoordelijke topje van de ijsberg. Uit Figuur 16 is de impact van de roofvogelvervolging in de Braakmanpolder duidelijk af te lezen. De dader(s) van het uileggen van het gif zijn nooit op heterdaad betrapt.

Figuur 16. Overzicht van het aantal broedparen en het aantal jongen van de Buizerd in de Braakmanpolder. In de periode 1993-1997 werden Buizerdnesten uitgestoken met stokken en later doorschoten. In de periode 2002-2008 werden in totaal 28 door middel van chemisch onderzoek aangetoonde gevallen van vergiftiging aangetoond. Sinds 2009 zijn geen vergiftigingsgevallen meer vastgesteld.Figuur 16. Overzicht van het aantal broedparen en het aantal jongen van de Buizerd in de Braakmanpolder. In de periode 1993-1997 werden Buizerdnesten uitgestoken met stokken en later doorschoten. In de periode 2002-2008 werden in totaal 28 door middel van chemisch onderzoek aangetoonde gevallen van vergiftiging aangetoond. Sinds 2009 zijn geen vergiftigingsgevallen meer vastgesteld.