Op 23 maart 2011 werd bij Biervliet een dode Buizerd gevonden die gewond was aan een vleugel en een poot (zie foto). De verwonding aan de poot was het gevolg van een klem.

Buizerd gevonden bij Biervliet op 23 maart 2011. Met de rechterpoot heeft de vogel in een klem gezeten. [i]Foto: Jaap van der Hiele.[/i]Buizerd gevonden bij Biervliet op 23 maart 2011. Met de rechterpoot heeft de vogel in een klem gezeten. Foto: Jaap van der Hiele.

Eind maart werden door Niels de Schipper een tweetal dode roofvogels gevonden die hij “op een of andere manier wel verdacht vond”. Hij heeft ze ingeladen en bij de politie afgegeven. Later kreeg hij te horen dat, de Buizerd die hij had gevonden bij de Pietkreek, vergiftigd was. De Buizerd of Havik die hij had gevonden bij het Abbekindersebos was geschoten.

In een bosgebied bij Wolphaartsdijk werd op 27 maart een dode Buizerd aangetroffen met verkrampte poten. Dit duidt vaak op vergiftiging (Jansman 2000). Het kadaver is onderzocht door het CVI Lelystad. In de maag zaten zwarte granulaatkorrels. Het CVI schrijft “In een willekeurig monster van de maaginhoud van de Buizerd zijn m.b.v. een screening op carbamaten, geen toxicologisch relevante componenten aangetroffen”. Het CVI concludeerde: “De doodsoorzaak van de Buizerd is niet komen vast te staan. Het chemisch/toxicologisch onderzoek verliep negatief. Echter vergiftiging kan niet geheel worden uitgesloten. Gezien de staat van het kadaver en de hoeveelheid aangetroffen zwarte granulaatkorrels kan de hoeveelheid werkzame stof lager zijn dan de detectiegrens van de testmethode”.

Op 23 november 2011 werden twee dode Buizerds gevonden bij Nieuveltweg aan het Grote Gat Oostburg. Ze hadden gegeten van kadavers (twee Wilde Eenden en een Waterhoen) die bewerkt waren met een blauwe chemische substantie. Toen de Buizerds werden aangetroffen, was er nog één in leven. Hij vertoonde alle kenmerken van een vergiftigde vogel. Dat was ook het geval bij de Buizerd die al dood was. De Buizerds en de kadavers zijn opgestuurd naar CVI Lelystad voor onderzoek. De resultaten zijn op dit moment nog niet bekend.

Op 15 februari 2010 werd bij Sint Anna Termuiden een dode Rode Wouw gevonden. Na onderzoek door het CVI bleek het om een met aldicarb vergiftigd vrouwtje te gaan (Van Tulden 2011). De Rode Wouw werd gevonden toen deze geklemd zat tussen een tak. Hoe ze daar terecht is gekomen is niet bekend. Er is een foto gemaakt van de vondst die de auteur kort na het verschijnen van het vorige jaarverslag heeft ontvangen. Omdat ik u deze foto niet wil onthouden, wordt in dit verslag opnieuw melding van dit geval gemaakt.

Rode wouw vergiftigd met aldicarb nabij Sint Anna Termuiden. [i]Maker foto onbekend.[/i]Rode wouw vergiftigd met aldicarb nabij Sint Anna Termuiden. Maker foto onbekend.