• BEKKER, J.P. (RED) 2011. Zoogdieren in Zeeland; Fauna Zeelandica Deel 6, Zoogdierenwerkgroep Zeeland & Het Zeeuwse Landschap.
 • BIJLSMA R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt en Co, Haarlem.
 • BIJLSMA R.G. 1997. Handleiding veldonderzoek roofvogels. KNNV Uitgeverij/Vogelbescherming Neder-land/Werkgroep Roofvogels Nederland. Utrecht/Zeist/Appelscha.
 • BIJLSMA R.G. 2008. Aanvallende roofvogels en mensen. De Takkeling 16 (3): 208-218.
 • CASTELIJNS H. 2003. Roofvogelvervolging in Oost Zeeuws-Vlaanderen. Steltkluut 33: 13-16.
 • CASTELIJNS H., & CASTELIJNS W. 2008. Het overwinteren van de Bruine Kiekendief in Zeeland. Limosa 81: 41-49
 • CASTELIJNS H. 1996-2011 (in serie). Jaarverslag Roofvogelwerkgroep Zeeland 1995-2007. Roofvogelwerkgroep Zeeland. Eigen uitgave: http://www.roofvogelszeeland.nl.
 • CASTELIJNS H., VAN KERKHOVEN WALTER & POORTVLIET JAAP. 2010. Trends bij de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus als broedvogel in Zeeuws-Vlaanderen. Takkeling 18 (1): 61-82.
 • DEGRAEVE K. 2010. Evolutie van de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus in de IJzervallei en de Westkustpolders in 1999-2009. Naruur.Oriolus. 76 (3): 73-81.
 • JANSMAN H. 2001. Herkenning en opsporing van roofvogelvervolging. Werkgroep Roofvogels Nederland, Appelscha.
 • NEWTON. I. 1986. The Sparrowhawk. T & A.D. Poyser. Calton.
 • MELLENBERG J. 2009. Voedsel Slechtvalken in Zierikzee. Zie http://www.roofvogelszeeland.nl .
 • LANGE R. TWISK P, VAN WINDEN A., & DIEPENBEEK A, VAN. 1994. Zoogdieren van West-Europa. Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Natuurhistorische Vereniging & Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming in Nederland. Utrecht.
 • PROVINCIE ZEELAND 2011. Omgevingsplan Zeeland. Discussienota voor het Omgevingsplan 2012-2018. Middelburg. Provincie Zeeland, Directie Ruimte, Milieu en Water. Zie http://www.zeeland.nl.
 • TULDEN P.W. VAN. 2011. Onderzoek naar de doodsoorzaken van inheemse wilde fauna. Verslag over 2010. Central Veterinairy Institute (CVI), Wageningen UR, Lelystad.
 • VAN DER WALLE A. 2000. De Grauwe Kiekendief: beschermingsstrategie in Frankrijk. Mens en Vogel 3: 172-178.
 • Koks B.J. & Visser E.G. 2002. Montagu's Harriers Circus pygargus