Sinds het ontstaan van Roofvogelwerkgroep Zeeland in november 1994 is jaarlijks een verslag opgesteld over broedende dagroofvogels in Zeeland. Dit is het vijftiende verslag (2002-2003 en 2009-2010 zijn samengevoegd). Voor de vorige verslagen zie Jaarverslagen.

Zoals gebruikelijk wordt ook deze keer weer een overzicht gegeven van het aantal broedparen per regio, de start van de eileg, het aantal eieren, het broedsucces en enkele andere broedbiologische resultaten. Per soort is ook een tabel opgenomen van de prooien en prooiresten die in of nabij het nest werden gevonden.

Ook is er weer een overzicht van de geconstateerde gevallen van roofvogelvervolging. Roofvogelvervolging is zeer moeilijk op te sporen. Het overzicht is daarom maar het topje van de ijsberg. Waartoe roofvogelvervolging kan leiden, wordt gedemonstreerd aan de hand van de Braakmanpolder.

Henk Castelijns, Philippine 10 januari 2012.

De Prunje op Schouwen-Duiveland tijdens een opkomende bui op 13 augustus 2010. Het gebied is arm aan broedende roofvogels, maar daarentegen uitzonderlijk rijk aan broedende steltlopers. [i]Foto: Henk Castelijns.[/i]De Prunje op Schouwen-Duiveland tijdens een opkomende bui op 13 augustus 2010. Het gebied is arm aan broedende roofvogels, maar daarentegen uitzonderlijk rijk aan broedende steltlopers. Foto: Henk Castelijns.