Het onderzoeksgebied van de Roofvogelwerkgroep Zeeland beslaat de gehele provincie Zeeland inclusief de voormalige buitendijkse gebieden in de Grevelingen en het Markiezaatsen Zoommeer, die beide voor een deel buiten de provinciegrenzen liggen. Het totale gebied is 3.117 km2 groot, waarvan 1.817 km2 land. Het landoppervlak van Zeeland bedraagt slechts 5,3% van dat van geheel Nederland. Zie voor een beschrijving van het landschap het jaarverslag 2001 (Castelijns 2002).

 In verband met roofvogelonderzoek is Zeeland opgesplitst in een aantal deelgebieden (vergelijk Figuur 1 met Bijlage 1).

Figuur 1. Overzicht van Zeeland met deelgebieden en enkele kenmerkende habitats. Zie Bijlage 1 voor de afkortingen (codes) die voor de deelgebieden zijn gebruikt.Figuur 1. Overzicht van Zeeland met deelgebieden en enkele kenmerkende habitats. Zie Bijlage 1 voor de afkortingen (codes) die voor de deelgebieden zijn gebruikt.

In Zeeland is al enige jaren een heftige discussie gaande over het grondgebruik. De discussie spitst zich toe op het gebruik voor natuur versus landbouw (zie foto hiernaast). Het is daarom goed om in herinnering te brengen dat het grondgebruik in Zeeland wordt gedomineerd door de landbouw en niet andersom, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Het gebruik van het landoppervlak is als volgt; 78% landbouw, 8% natuur, 4% verkeer, 4% wonen en 2% bedrijven (Provincie Zeeland 2011)

Collage samengesteld met foto‟s uit de omgeving van de Hedwigepolder van en door Henk Castelijns.Collage samengesteld met foto‟s uit de omgeving van de Hedwigepolder van en door HC.