De Boomvalk is het stiefkindje van de Zeeuwse Roofvogelaars. Er worden niet eens jaarlijks nesten beklommen en ook het aantal controles van nesten vanaf de grond is marginaal. In 2011 werden 24 broedparen opgespoord en in zes gevallen was er zeker een nest. Het aantal broedparen wordt geschat op 45-70. Het aantal broedparen lijkt stabiel (Figuur 14). Meer onderzoek naar deze soort is dringend gewenst. Van geen enkel nest is de legselgrootte bekend en van maar twee nesten het precieze aantal uitgevlogen jongen: één en twee.

Figuur 14. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2011.Figuur 14. Aantalsverloop van het aantal broedparen van de Boomvalk in Zeeland in de periode 1995-2011.

Twee bijna vliegvlugge Boomvalken bij Moggershil Tholen op 5 augustus 2011. Het is één van de twee nesten waarvan het aantal uitgevlogen jongen bekend is. In 2011 werd geen enkel nest beklommen. [i]Foto: Dick Gunst.[/i]Twee bijna vliegvlugge Boomvalken bij Moggershil Tholen op 5 augustus 2011. Het is één van de twee nesten waarvan het aantal uitgevlogen jongen bekend is. In 2011 werd geen enkel nest beklommen. Foto: Dick Gunst.