Herkennen van Bruine Kiekendieven

Drie presentaties over de herkenning van de Bruine Kiekendief:

  • Geslacht- en leeftijdsbepaling van Bruine Kiekendieven tijdens het broedseizoen.
  • Geslacht- en leeftijdsbepaling van Bruine Kiekendieven in de winter.
  • Broedstatus bepalen bij Bruine Kiekendieven zonder nestbezoek.

Begin bij de eerste dia en ga stapsgewijs verder.

Begin bij de eerste dia en ga stapsgewijs verder.

Begin bij de eerste dia en ga stapsgewijs verder.